Glad flicka visar pepparkakskyrka
Foto: Magnus Aronson /IKON

Arbeta i Svenska kyrkan

Funderar du på att arbeta i Svenska kyrkan? Nyfiken på att få veta mer? Du har du kommit rätt!

Församlingen är den lokala delen av Svenska kyrkan. I Skara stift finns 105 församlingar fördelade på 40 pastorat och församlingar som inte ingår i ett pastorat. När man möter en församling finner man många människor med ett djupt engagemang för kyrkans sak. Några engagerar sig ideellt på sin fritid, andra får lön för sitt arbete av kyrkan.

Många olika yrkeskategorier

Kyrkan är en mötesplats för människor i alla åldrar. Den finns till tjänst i livets alla skeden. För att kunna fylla den uppgiften krävs många olika yrkeskategorier; präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger, men också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, lokalvårdare, förskollärare, ekonomer, jurister, kommunikatörer, administratörer och kanslister.

I Skara stift arbetar också människor som kan tala olika språk, som till exempel finska och teckenspråk. Inom stiftets egendomsavdelning finns exempelvis jordbruksförvaltare och skogsarbetare.

Kyrkan tar ansvar för fyra yrkesutbildningar

Svenska kyrkan har bestämt att ta ansvar på alla nivåer i kyrkan för att rekrytera och utbilda diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.

Läs mer om yrken, utbildningsvägar och Svenska kyrkans utbildningsinstitut nedan.

Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Läs mer om de fyra yrkesutbildningarna, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst på utbildningsinstitutets webbplats.

Intresseanmälan till stiftet
För att kunna söka till Svenska kyrkans utbildningsinstitut behöver du vara intresseanmäld för ett stift, det gör du via kontakt med kontaktperson för respektive yrke på stiftskansliet.
Skara stifts kontaktpersoner hittar du genom att klicka här.