Boråsområdet

Borås pastorat
Församlingar: Borås Caroli, Borås Gustav Adolf, Brämhult.
Box 393, 501 13 BORÅS
Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 BORÅS
Tel 033-17 94 00
Kyrkoherde: Fredrik Hägglund
Pastoratets hemsida

Fristads församling
Stora vägen 2
513 34 FRISTAD
Tel 033-22 23 00
Kyrkoherde: Emma-Karin Palmqvist
Församlingens hemsida

Kinnarumma pastorat
Församlingar: Kinnarumma, Seglora.
Varbergsvägen 87, 515 34 VISKAFORS
Tel: 033-20 75 80
Kyrkoherde: Sven-Erik Olsson
Pastoratets hemsida   

Toarps församling

Prästgården, 516 90 DALSJÖFORS
Tel 033-19 96 00, Fax 033-16 96 26
Kyrkoherde: Fredric Svensäter
Församlingens hemsida

Sandhult-Bredareds församling
Strandvägen 4, 518 32 SANDARED
Tel 033-22 57 50
Kyrkoherde: Kristian Yngvesson
Församlingens hemsida