Svenska kyrkan i Toarp

Välkommen till Toarps församling. I gemenskap med Gud och varandra i livets alla stunder. Svenska kyrkan finns i Dannike, Gånghester, Ljushult/Aplared, Målsryd, Rångedala, Dalsjöfors och Äspered.

Det händer i kyrkan

I kyrkan finns många möjligheter att få nya vänner och prova på något nytt, oavsett ålder.

Fira gudstjänst

Varje vecka firas det gudstjänster i kyrkorna runt om i Toarps församling. Du är alltid välkommen!

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Drop-In samtal och stöd

Torsdagar kl 9.00-11.00 är du välkommen in att prata med församlingens två diakoner en stund om din livssituation över en kopp kaffe.

Mötesplats Stationsvägen

En plats för möten, kreativitet och fördjupning.

Konfirmation 2024-2025

Välkommen till en spännande tid! Läs mer här om våra olika konfirmangrupper och hur du anmäler dig.

Kyrkofullmäktige torsdagen 30 maj kl. 19.00

Alla församlingsbor i Toarps församling inbjuds till Kyrkofullmäktiges sammanträde, varmt välkommen!

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Samtal och stöd

Behöver du någon att prata med? Kanske är det något som krånglar i livet eller som du inte får någon rätsida på.

Take Me to School

Skolstödsprojekt i Vidin, Bulgarien, som har gjort det möjligt för flera romska barn att slutföra sin grundskola och gå vidare i sina studier. Det ger dem möjlighet att leva ett värdigt liv.

Bli medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Två lila penséer växer i en murspricka.

Tankar inför helgen

"En dag ska alla murar falla. Muren mellan dig och mig, den ska vara borta då. Men kanske kan vi, redan nu, redan innan “en dag” är här, börja skrapa lite på cementen..." Läs prästens tankar inför helgen på Svenska kyrkans bloggportal.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Hot om publicering av stulen information

Det har kommit till Svenska kyrkans kännedom att någon hotar att 21 maj 2024 publicera information som stals i samband med cyberangreppet november 2023.

Utgivningsbevis

  • Databasens namn: Svenska kyrkan Toarps församling, www.svenskakyrkan.se/toarp
  • Tillhandahållare: Toarps församling
  • Ansvarig utgivare: Fredric Svensäter, Kyrkoherde