Foto: Caroline Nordblad

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.
Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss.
Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer. Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.
Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund och uppföljning. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.
 
Varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss:
Fredric Svensäter, kyrkoherde, 033-16 96 04
Carina Tretow, präst 033-16 96 05
Magnus Larsson, präst 033-16 96 02
Monica Johansson, präst 033-16 96 01
Anna Bäckström, diakon 033-16 96 03

För samtal med präst/diakon går det också bra att ringa vår växel på telefon 033-16 96 00.
 
Toarps begravningstjänst
Vill du ha kontakt med Toarps Begravningstjänst, klicka här ›››
   
  

Toarps Begravningstjänst

Stöd, rådgivning, hjälp och förmedling