Foto: pixabay.com

Kunskapsbanken

om kyrka och tro

Grundkunskap om kristendomen

Kristendomen är en "snäll" religion och vi som är kristna vill alltid stå på "de godas" sidan. Kristendomen har både yta och djup. Den är lätt att förstå, med det finns sidor av den som kräver förklaring.