Foto: pixabay.com

Kör & musik - Barn & Ungdom

Soul Children

För barn och ungdomar mellan 6 och 16 år erbjuder vi i hela församlingen körkonceptet SOUL CHILDREN, vilket du kan läsa mer om genom att klicka här ›››

Vill du sjunga eller spela i band och göra din röst hörd?
Var med i KORSBANDET. Övar vissa fredagar i Äspereds försmalingsgård.

Kontakt: Hanna Åberg, 033 16 96 19
hanna.aberg@svenskakyrkan.se