Foto: Toarps Församling

Om Toarps församling

Toarps församling omfattar samhällena Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered med sammanlagt fem kyrkor.

Några korta fakta om Toarps församling

 
Toarps församling omfattar samhällena Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered med sammanlagt fem kyrkor. Huvudorten är Dalsjöfors, som ligger 13 km öster om Borås. Vi har cirka 6200 kyrkotillhöriga och församlingen har drygt 25 anställda.

 

Församlingsinstruktion 2018-2022

 

Läs om Toarps församling på Wikipedia ›››

Läs om Toarps socken på Wikipedia ›››

Läs om Rångedala socken på Wikipedia ›››

Läs om Äspereds socken på Wikipedia ›››

.........................................................

Till Borås Stads hemsida ›››

Till Skara stifts hemsida ›››