Foto: Caroline Nordblad

Bårtäcket i Toarps kyrka

Bårtäcket i Toarps kyrka kan, om man så önskar, smycka kistan i stället för blommor. Precis som alla föremål i kyrkan har också bårtäcket ett budskap. Ett budskap talat med ett tyst språk, som ibland kallas änglarnas språk.

När man ser kistan från långsidan är den i huvudsak blå, himmelens blå färg. Det finns också lite svaga gröna toner, ängens gröna färg. Vi vandrar över ängarna genom livet, Guds gåva till oss.

I den gröna ängen bryter himlen fram. På mitten växer livets träd. Trädet är en gammal symbol för gemenskapen mellan Gud och människa. Kristus är stammen och vi är grenarna.
 
Livets träd på bårtäcket är en ek, samma träd som finns i kanten på altaruppsatsen i Toarps kyrka.

Kronan på livets träd har formen av en cirkel. Cirkeln har ingen början och inget slut och betyder evighet.

När vi mist någon vi håller kär är det som när bladen lossnar från träden på hösten och blåser bort. Man kan se ett gyllene blad på täcket. Guld i kyrkan står för det heliga och det eviga. Det finns tolv grupper med blad på livets träd. De är en bild av himlen, evigheten och himmelens tolv portar.

Det finns också strålar från evighetens sol. När det är mörkt och svårt finns ändå Gud hos oss. Vi är inte ensamma. Det finns någon som ser oss och bryr sig om oss. Bårtäcket bär hoppets evangelium och vill omsluta kistan på alla sidor med himmel och den eviga solen mitt på kistan.

Kransen symboliserar en krona. ”Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona!”
 
Toarps kyrkas bårtäcke är designat och tillverkat 1998 av Ann-Sofi Hemmingsson och Sigrid Grenholm, Källan Cefas Kyrkotextil