Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Personal - kontaktuppgifter

Vill du boka dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om verksamheten i Toarps församling?

Växeln pastorsexpeditionen: 033-16 96 00
e-post:
toarp.forsamling@svenskakyrkan.se

ÖPPETTIDER:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30–14.30
Torsdag klockan 9.30-11.30
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Post- och besöksadress: 
Toarp Prästgården 1, 516 90 Dalsjöfors

Fakturaadress: 
Toarps församling
Fack 77801983
Box 15018
750 15 UPPSALA

PASTORSEXPEDITIONEN

Monica  Anderson

Monica Anderson

Förvaltningassistent

Christina Johansson

Christina Johansson

Ekonomiassistent

Caroline Nordblad

Caroline Nordblad

Kommunikatör

PRÄSTER & DIAKON

Fredric Svensäter

Fredric Svensäter

Kyrkoherde

Carina Tretow

Carina Tretow

Präst

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Präst

Monica  Johansson

Monica Johansson

Präst

Anna Bäckström

Anna Bäckström

Diakon

MUSIKER

Elisabeth Öhrn

Elisabeth Öhrn

Kyrkomusiker

Hanna Åberg

Hanna Åberg

Svenska kyrkan i Toarp

Kyrkomusiker

Maggan  Allerth

Maggan Allerth

Kyrkomusiker

Susanna Jonstoij

Susanna Jonstoij

Kyrkomusiker

Barn- och ungdomsledare

Anna Lenjesson

Anna Lenjesson

Pedagog

Julia Jonsson

Julia Jonsson

Församlingspedagog

Anita  Persson

Anita Persson

Barn och unga

Lukas Fredriksson

Lukas Fredriksson

Barn - och ungdomsledare

VAKTMÄSTARE, VÄRDINNA, FASTIGHETSSKÖTARE

Gunnar Alstéus

Gunnar Alstéus

Kyrkogårdschef, Kontaktperson för kyrkogårdarna och Mikaelskapellet

Camilla Alstéus

Camilla Alstéus

Vaktmästare, kontaktperson för Rångedala kyrka och kyrkogård samt Toarps kyrka och Toarps gamla kyrkogård

Cecilia Johansson

Cecilia Johansson

Vaktmästare, Gravbok och gravskötselavtal

Daniel Palm

Daniel Palm

Vaktmästare, kontaktperson för Äspereds kyrka och kyrkogård. Maskinansvarig

Hans Lennartsson

Hans Lennartsson

Fastighetsskötare

Helena Bolander

Helena Bolander

Vaktmästare, kontaktperson för Målsryds och Gånghesters kyrkor samt Toarps nya kyrkogård

Kaj Laitinen

Kaj Laitinen

Vakmästare

Siribun Persson

Siribun Persson

Lokalvård

Sofia Wodstrup

Sofia Wodstrup

Vaktmästare, Kontaktperson för Toarps församlingshem, Gånghester kyrka och församlingshem, Rångedala församlingshem

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Vakmästare, Maskinansvarig, snöjour. Toarps nya kyrkogård.