Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Personal - kontaktuppgifter

Vill du boka dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar något om verksamheten i Toarps församling?

Växeln pastorsexpeditionen: 033-16 96 00
e-post:
toarp.forsamling@svenskakyrkan.se

ÖPPETTIDER:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9.30–14.30
Torsdag klockan 9.30-11.30
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Post- och besöksadress: 
Toarp Prästgården 1, 516 90 Dalsjöfors

Fakturaadress: 
Toarps församling
Fack 77801983
Box 15018
750 15 UPPSALA

PASTORSEXPEDITIONEN

PRÄSTER & DIAKON

MUSIKER

Barn- och ungdomsledare

VAKTMÄSTARE, VÄRDINNA, FASTIGHETSSKÖTARE