Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdar och servicetjänster

Har du frågor eller synpunkter angående gravrätt och gravskötselavtal,
ring Toarps församling på tel: 033–16 96 00
 
Har du frågor angående servicetjänster på gravvårdar,
ring Caroline Nordblad, telefon 033-16 96 29
E-post: Caroline Nordblad

Har du synpunkter på kyrkogårdarnas skötsel,
ring Gunnar Alstéus, telefon 033–16 96 17
E-post: gunnar.alsteus@svenskakyrkan.se
eller administrativ chef Hans-Erik Karlsson, 0703-25 67 88
E-post: Hans-Erik Karlsson

Har du synpunkter på gudstjänster och liknande,
ring kyrkoherde Fredric Svensäter, telefon 033–16 96 04
E-post: Fredric Svensäter

Servicetjänster - gravvårdar

Vi erbjuder servicetjänster, t.ex rengöring av gravstenar, ifyllnad av text på gravstenar, riktning och omgjutning av gravstenar med mera. För mer information och prisuppgift, kontakta Caroline Nordblad,
tel: 033-16 96 29
epost: caroline.nordblad@svenskakyrkan.se

Broschyr gravskötsel 2019

Att vara gravrättsinnehavare - en lite guide

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Läs eller skriv ut broschyren här!