Foto: Caroline Nordblad

Kyrkogårdar och servicetjänster

Sommarplanteringen gjordes under veckorna 23-25. Nu njuter vi av sommarblommorna fram till sensommaren då vi börjar förberedelserna inför höstens löksättning.

Ta gärna med era gravlyktor hem över sommaren.

Har du frågor eller synpunkter angående gravrätt och gravskötselavtal,
ring Toarps församling på tel: 033–16 96 00
 
Har du frågor angående servicetjänster på gravvårdar,
ring Cecilia Johansson, telefon 033-16 96 16
E-post: Cecilia Johansson

Har du synpunkter på kyrkogårdarnas skötsel,
ring Gunnar Alstéus, telefon 033–16 96 21
E-post: Gunnar Alstéus

Har du synpunkter på gudstjänster och liknande,
ring kyrkoherde Fredric Svensäter, telefon 033–16 96 04
E-post: Fredric Svensäter

Servicetjänster - gravvårdar

Vi erbjuder servicetjänster, t.ex rengöring av gravstenar, ifyllnad av text på gravstenar, riktning och omgjutning av gravstenar med mera. För mer information och prisuppgift, kontakta Caroline Nordblad,
tel: 033-16 96 16
epost: cecilia.a.johansson@svenskakyrkan.se

Att vara gravrättsinnehavare - en lite guide

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Läs eller skriv ut broschyren här!