Foto: John Fahlnaes

Kyrkogårdar och servicetjänster

Har du frågor eller synpunkter angående gravrätt och gravskötselavtal,
ring Toarps församling på tel: 033–16 96 00
 
Har du frågor angående servicetjänster på gravvårdar,
ring Caroline Nordblad, telefon 033-16 96 29
E-post: Caroline Nordblad

Har du synpunkter på kyrkogårdarnas skötsel,
ring Gunnar Alstéus, telefon 033–16 96 21
E-post: gunnar.alsteus@svenskakyrkan.se

Har du synpunkter på gudstjänster och liknande,
ring kyrkoherde Fredric Svensäter, telefon 033–16 96 04
E-post: Fredric Svensäter

Servicetjänster - gravvårdar

Vi erbjuder servicetjänster, t.ex rengöring av gravstenar, ifyllnad av text på gravstenar, riktning och omgjutning av gravstenar med mera. För mer information och prisuppgift, kontakta Caroline Nordblad,
tel: 033-16 96 29
epost: caroline.nordblad@svenskakyrkan.se

Att vara gravrättsinnehavare - en lite guide

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Läs eller skriv ut broschyren här!