Foto: Caroline Nordblad

Kyrkogårdar, gravrätter och gravskick

Har du frågor eller synpunkter angående gravrätt och gravskötselavtal,
ring Toarps församling på tel: 033–16 96 00 eller Cecilia Johansson, telefon 033-16 96 16 E-post: Cecilia Johansson

Har du synpunkter på kyrkogårdarnas skötsel,
ring Gunnar Alstéus, telefon 033–16 96 21
E-post: Gunnar Alstéus

Har du synpunkter på gudstjänster och liknande,
ring kyrkoherde Fredric Svensäter, telefon 033–16 96 04
E-post: Fredric Svensäter

Att vara gravrättsinnehavare - en liteN guide

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Läs eller skriv ut broschyren här!