Foto: pixabay.com

Skolverksamhet

Förskolan, 6 år

Julens budskap i advent

I början av december har vi "Julens budskap i advent" för alla 6 åringar i pastoratet. Vi är och rör oss i kyrkan och upplever julens budskap med drama och musik. Vi har tre olika varianter som vi skiftar mellan, för att de barn som kommer tre år i rad, inte ska få upprepning. Det som är gemensamt för de tre varianterna är att barnen på slutet får träffa den heliga familjen i sakristian (=stallet) och att Jesusbarnet gestaltas av ett levande barn.
..........................................................

Grundskolan år 1

Kyrkmöss

..........................................................

Grundskolan år 2

Påskvandring

Klassen inbjuds till påskvandring i församlingshemmet. Se år 5. De får dessutom erbjudande om ett besök av oss för att berätta om vad de kommer att möta i påskvandringen, både vad gäller platser, personer och händelser. Detta för att de ska kunna förstå mer av själva vandringen. Behöver vi sen dela klassen i två grupper erbjuds ena halvan en aktivitet i källaren.
..........................................................

Grundskolan år 3


Psalmsång i skolan

En präst och en kantor träffar barnen vid några tillfällen under läsåret för att sjunga psalmer tillsammans med barnen. Alla får en egen psalmbok och psalmerna väljs efter tid på året.
..........................................................

Grundskolan år 4


Bibeläventyret

Vi har certifierade ”Bibeläventyrare” som vi erbjuder att komma till skolan och berätta Gamla Testamentet på ett helt nytt sätt, med hjälp av drama, rap, bilder, rörelser mm. Äventyret tar 4 -5 timmar och kan delas upp på flera besök.
..........................................................

Grundskolan år 5


Påskvandring

Barnen får förflytta sig 2000 år tillbaka i tiden och uppleva Bibelns beskrivning av Jesu sista dagar på jorden. Vi har byggt upp olika scener i Toarps församlingshem som man rör sig emellan. Vi har tidstypiska kläder och de får träffa Jesus, hans lärjungar, soldaterna vid Golgata och naturligtvis ängeln i graven m fl. Vandringen avslutas med att vi far tillbaka till nutid i tidsmaskin. 

"Vandringen" tar ca. 45 minuter och görs i grupper om ca. 15 barn. Med i varje grupp går "Maria". Om man kommer med en större grupp/ hel klass, så finns det möjlighet till sysselsättning under väntetiden. Påskvandringen är mycket uppskattad. Det är många personer som är med och jobbar denna veckan. Förtroendevalda, anställda, körsångare m.fl.

Bibeläventyret

Se år 4. Fast nu fortsätter vi med att berätta Nya Testamentet. Även detta äventyr tar 4 -5 timmar och kan delas upp på flera besök.