Foto: Illustration: Susanne Engman

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Utskottet, FKU, handlägger samtliga inom församlingen förekommande fastighets- och kyrkogårdsärenden som skall hanteras av Kyrkorådet.

Valda medlemmar för mandatperioden 2022-2025

Jörgen Åkesson, ordförande                                         

Peter Ekelund                                                                 
Arne Johansson                                                         
Kerstin Pettersson                                                             
Lennart Erixon                                         
Harry Odqvist                                                                    
Per Axelsson                                                                 
Anna Belfrage
Ingemar Svensson
Anders Filipsson
Fredric Svensäter, kyrkoherde