Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal och stöd

Behöver du någon att prata med? Kanske är det något som krånglar i livet eller som du inte får någon rätsida på.
(Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt)
Slå oss en signal eller skicka ett mail så tar vi kontakt med dig och bestämmer en tid som passar.

Fredric Svensäter, kyrkoherde
Telefon: 033-16 96 04
fredric.svensater@svenskakyrkan.se

Elisabeth Krantz, diakon
Telefon: 033-16 96 03
elisabeth.krantz@svenskakyrkan.se

Mariana Viåsen, diakon
Telefon: 033-16 96 24
mariana.viasen@svenskakyrkan.se

Carina Tretow, präst
Telefon: 033-16 96 05
carina.tretow@svenskakyrkan.se

 

Magnus Larsson, präst
Telefon: 033-16 96 02
magnus.larsson@svenskakyrkan.se