Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Samtal och stöd

Behöver du någon att prata med? Kanske är det något som krånglar i livet eller som du inte får någon rätsida på.
(Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt)
Slå oss en signal eller skicka ett mail så tar vi kontakt med dig och bestämmer en tid som passar.

Fredric Svensäter, kyrkoherde
Telefon: 033-16 96 04
fredric.svensater@svenskakyrkan.se

Anna Bäckström, diakon
Telefon: 033-16 96 03
anna.backstrom@svenskakyrkan.se

Carina Tretow, präst
Telefon: 033-16 96 05
carina.tretow@svenskakyrkan.se

Magnus Larsson, präst
Telefon: 033-16 96 02
magnus.larsson@svenskakyrkan.se

Monica Johansson, präst
Telefon: 033-16 96 01
monica.johansson2@svenskakyrkan.se