Foto: Filip Isacsson

Take me to school!

Projekt i Bulgarien Se gärna filmerna!

Bakgrund
Sommaren 2015 slog en grupp romska Bulgarer läger på parkeringsplatsen
vid Toarps församlingshem.
Under hösten reste en grupp anställda i Svenska kyrkan och ideella till
Bulgarien, för att skaffa sig en bild av situationen i Vidin-distriktet, som
Bulgarerna kommer ifrån. Området är ett av EUs fattigaste med mycket
stor arbetslöshet, närmare 100 %. Många tvingas lämna sina barn för
att söka arbete utomlands eller tigga.


Hjälporganisationen BAM
Under resan knöts många kontakter bl.a. med Stefan och Ann-Kristin
Stefanov som grundat BAM (Bulgarian Aid Mission). Organisationen
arbetar med att hjälpa människor genom olika projekt t.ex. utbildning
som leder till arbete, delar ut kläder till behövande, förser sjukhus och
institutioner med medicinsk utrustning och barn kan få läxhjälp m.m.


Projekt ”Take me to school ” (Ta mig till skolan)
Enligt Unicef är det ca 47% av de romska barnen i Bulgarien som börjar
skolan och knappt hälften går ut grundskolan. Med föräldrar som är
analfabeter är det inte lätt att fullfölja skolgången. Utan utbildning är det
svårt att få arbete. Många hamnar på gatan som tiggare, på samma sätt
som deras föräldrar.
Toarps församling, Omtanke Ljungskile och Hjärta till Hjärta stöder
tillsammans organisationen Bulgarian Aid Mission, i projekt (i Vidin),
som ska hjälpa barn med skolgång. Barnen får ett mål mat, hjälp med
läxor och att förbereda sig för kommande skoldag. Om pengarna räcker
kan barnen även få möjlighet till musikundervisning (olika instrument),
engelska och datakunskap.
Genom projektet skapas även arbetstillfällen för några vuxna
(chaufför, kokerska och lärare.)
Vi tror att det här är den bästa insatsen som, på lång sikt, kan förändra
romernas utsatta situation.


Pengar i muggen?
Att skänka en peng i muggen kan förändra situationen för den utsatta
men det lyfter inte tiggaren från fattigdom.


Skapa möjligheter
Tiggeri är ett komplext problem som måste lösas på olika nivåer. Både
EU-nivå, i Bulgarien och Sverige. Vi hoppas att tiggeriet kommer att
upphöra om de får ett hopp och en möjlighet att tjäna sitt levebröd
hemma. Det handlar inte om att bli av med tiggare. Det handlar om att
skapa möjligheter för utsatta människor i sitt hemland. Inga föräldrar
väljer frivilligt att lämna sina barn, för att sätta sig att tigga i ett
främmande land och bo i kalla bilar på vintern.

Den här härliga filmen är en julhälsning från våra vänner i projektet ”Take me to school”. För er som inte är bekanta med det, är det ett projekt vi i Toarps församling stöttar sedan flera år. Romska barn i Bulgarien, i staden Vidin, får hjälp med tex läxläsning och det ökar chanserna för barnen att få en bra utbildning och ett värdigt liv.

Många har redan kännedom om det här och stöttar oss på olika sätt. Ni som får reda på det nu, i och med filmen, får gärna hjälpa till med bidrag, ni också.

Hälsningar BAM-projektgruppen

Vill du vara med och bidra till förändring i
Bulgarien och hjälpa fattiga EU-medborgare?

Vi tar tacksamt emot din gåva till
bankgironummer: 701-1224
Det går även att använda Swish: 123 188 10 28


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Toarps församling
toarp.forsamling@svenskakyrkan.se
Tel. 033-16 96 00


Läs mera:
http://aidmission.org (BAM:s svenska hemsida)