Ansvarig utgivare

Skara stifts webbplats som är en del av Svenska kyrkans webbplats har ett eget utgivningsbevis.

Det innebär att det finnns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/skarastift. Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.
   Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare. 
   Ansvarig utgivare för Skara stifts webbplats är Åke Bonnier, som är utsedd av Skara stiftsorganisation. Han nås på samma adress som stiftskansliet i övrigt: Skara stift, Box 173, 532 23  SKARA, eller e-post skara.stift@svenskakyrkan.se.