Mariestad-Töreboda-Gullspång

Mariestads församling
Box 2, 542 21 MARIESTAD
Tel 0501-39 05 00, Fax 0501-39 05 01
Kyrkoherde: Willem Jan Fens
Församlingens hemsida

Lugnås-Ullervads pastorat
Församlingar: Lugnås, Ullervad
Ullervad, 542 73 MARIESTAD
Tel 0501-351 81, Fax 354 79
Kyrkoherde: Nils Anshelm
Pastoratets hemsida

Amnehärad- Lyrestads pastorat
Församlingar: Amnehärad, Lyrestad
Församlingshemmet,   548 73  LYRESTAD
Tel 0501-500 02
Kyrkoherde: Charlotte Holmgren
Pastoratets hemsida

Töreboda pastorat
Församlingar: Töreboda, Fägre, Hova-Älgarås, Fredsberg-Bäck
Box 103, 545 23 TÖREBODA
Besöksadress: Klockaregatan 2, 54530 TÖREBODA
Tel 0506-185 00 
Kyrkoherde: Magnus Carlsson
Pastoratets hemsida