Foto: Hanna Hummelbo

Töreboda pastorat

Här görs allt möjligt! Det som inte är möjligt tar bara lite längre tid, underligt nog. Välkommen till Svenska kyrkan i Töreboda pastorat med de fyra församlingarna Fredsberg-Bäck, Fägre, Hova-Älgarås och Töreboda.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter. Kontakt dataskyddsombud: inTechrity, Erika Malmberg, 072-5496434, erika.malmberg@intechrity.se

Solnedgång vid Göta kanal en frostig vintereftermiddag.

Aktuellt

Läs om det som är aktuellt i pastoratet just nu.

Kalender

Här finns en kalender över det som händer i Töreboda pastorat och är öppet för alla.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till anställda, kyrkoråd, pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkans sociala arbete

Kyrkan finns för dig även när livet känns svårt. Här erbjuds bland annat samtal, själavård och läxhjälp.

Mötesplatser och grupper

I pastoratet möts varje vecka många barn, ungdomar och vuxna för att prata, fika eller ha någon aktivitet tillsammans.

Dop • Bröllop • Begravning

Kyrkan vill finnas med i alla skeden i livet – glädje och sorg, fest och vardag.

Kyrkor

I Töreboda pastorat finns femton kyrkor, utspridda i Töreboda kommun och Hova-området.

Två vaktmästare arbetar glada på en kyrkogård i Töreboda.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för driften och underhållet av samtliga begravningsplatser inom Töreboda pastorat.

En siluett av en person som kör parkour. Molnig grönblå himmel som bakgrund.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Ibland träffar jag på människor som tror att det här med tron och det kristna livet är lite som att gå till en läkare med ett problem som sedan löses med hjälp av en dos medicin. Ensamheten – borta! Rädslan – puts väck!" Läs tankar inför helgen.

Protokoll från sammanträden

Här hittar du aktuella protokoll från Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet och från de fyra församlingsråden.