Älgarås kyrkas kor
Foto: Hanna Hummelbo

Töreboda pastorat

Här görs allt möjligt! Det som inte är möjligt tar bara lite längre tid, underligt nog. Välkommen till Svenska kyrkan i Töreboda pastorat med de fyra församlingarna Fredsberg-Bäck, Fägre, Hova-Älgarås och Töreboda.

Aktuellt

Läs om det som är aktuellt i pastoratet just nu.

Kalender

Här finns en kalender över det som händer i Töreboda pastorat och är öppet för alla.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till anställda, kyrkoråd, pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkans sociala arbete

Kyrkan finns för dig även när livet känns svårt. Här erbjuds bland annat samtal, själavård och läxhjälp.

Mötesplatser och grupper

I pastoratet möts varje vecka många barn, ungdomar och vuxna för att prata, fika eller ha någon aktivitet tillsammans.

Dop • Bröllop • Begravning

Kyrkan vill finnas med i alla skeden i livet – glädje och sorg, fest och vardag.

Kyrkor

I Töreboda pastorat finns femton kyrkor, utspridda i Töreboda kommun och Hova-området.

Två vaktmästare arbetar glada på en kyrkogård i Töreboda.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för driften och underhållet av samtliga begravningsplatser inom Töreboda pastorat.

En liten flicka sitter på gräset framför en häck.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"När jag var liten funderade jag väldigt mycket på det där med häck och häckar. Stod länge och tittade på den höga syrenhäcken som fanns runt gården och funderade över hur någon kunde landa på den?”. Läs tankar inför helgen med prästen Maria Scharffenberg.

Protokoll från sammanträden

Här hittar du aktuella protokoll från Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet och från de fyra församlingsråden.