Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i ett pastorat. Nuvarande kyrkofullmäktige är valda för 2022-2025.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i pastoratet vid kyrkovalet var fjärde år. 

Kyrkofullmäktige i Töreboda pastorat 2022-2025:

Ordförande: Jan Insulander

Övriga ordinarie ledamöter:

Från Socialdemokraterna:
Ann-Charlott Karlsson, Leif Börjesson, Berit Bergman, Roger Wiking, Siv Rautio, Sara Torstensson, Bo Kindbom

Från Centerpartiet:
Ulla Henningsson, Torbjörn Lahrin, Marianne Ljungström, Anders Benjaminsson, Maria Nilsson, Christian Bäck, Sven Olsson, Clas Evertsson, Ann-Britt Westerberg, Uno Johansson

Från Fägre kyrkliga gemenskap:
Jane Bäckman, Elisabeth Insulander, Anneli Markebro, Magnus Ahrén, Louise Ridelberg

Från Samlingslista för Hova-Älgarås församling:
Kristina Öh Jansson, Holger Schmitt-Hallenberg, Björn Lagerqvist, Helena Svensson

Ersättare: 

Från Centerpartiet:
Annika Krussgård, Ann-Charlotte Nyyssönen, Jan Olov Gunnarsson, Pernilla Johansson, Bengt Skagerstam 

Från Fägre kyrkliga gemenskap:
Jan Insulander, Karin Skogåker, Patrik Markebro

Från Samlingslista för Hova-Älgarås församling:
Karl-Gunnar Gustavsson, Sune Larsson, Bengt Bengtsson