Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Diakoni

Kyrkans sociala arbete och centralt i kyrkans arbete.

Diakoni betyder tjänst och är en del av församlingens grundläggande uppgift i Svenska kyrkan enligt kyrkoordningen.
 
Diakoni uttrycker den kristna tron i handling. Det innebär att ha omsorg om människan i livets olika livssituationer och den har därför en central roll i pastoratet och genomsyrar allt arbete. Man kan säga att diakonin är kyrkans sociala arbete men allas medmänniskors ansvar.
 
För Töreboda pastorat innebär detta:

  • Att ha omsorg om den enskilda individen, såväl som utsatta grupper i samhället. Båda perspektiven behövs.
  • Att erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp efter människors behov.
  • Att finnas för alla som bor eller vistas i församlingen och behöver stöd i olika livssituationer.
  • Att skapa mötesplatser som är helande och utvecklande för människor.
  • Att ge röst åt den svage, protestera mot orättvisor och övergrepp och vara en samverkanspartner i samhället.

Läs mer om diakoni på Svenska kyrkans nationella sidor.

 

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig

Matt 25:35

grön skjorta

Diakoner bär ofta en grön skjorta, med en vit krage, så kallat frimärke.

Den gröna färgen symboliserar själva livet och möjligheten till växt och utveckling och den vita färgen i kragen symboliserar Jesus, hans renhet och glädje.

Diakoniemblemet        

Detta kan bäras som halsband eller brosch och rymmer mycket symbolik.

Där finns duvan som kommer med bud om liv, ringen som berättar om att Fadern omsluter allt, samt om korset som berättar om Jesus död och uppståndelse.

Så är diakonins ärende att på Jesu Kristi uppdrag och med den helige Andens hjälp vara ett barmhärtighetens tecken och livets budbärare.

Diakoniteamet: