Dop • Bröllop • Begravning

Kyrkan vill finnas med i alla skeden i livet – glädje och sorg, fest och vardag.

Ibland blir livet extra påtagligt. När man står med ett nyfött barn i sin famn. När krisen inträffar. När man är kär. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för dess viktiga händelser i livet. Här delar vi glädjen när barnet döps, när ett par vigs eller barnen sjunger sommarpsalmer. Här delar vi sorgen av en vän eller anhörig.

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Dop

Dopet är en högtid full av glädje. Att döpas i Svenska kyrkan är en helig handling där du blir en del av en världsvid kristen gemenskap och Sveriges största medlemsburna organisation.

Bröllopspar

Bröllop

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Kista iordningställd för begravning i Stora salen i Töreboda församlingshem

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med begravning fyller grundläggande behov av trygghet och kontinuitet.