Dop • Bröllop • Begravning

Kyrkan vill finnas med i alla skeden i livet – glädje och sorg, fest och vardag.

Ibland blir livet extra påtagligt. När man står med ett nyfött barn i sin famn. När krisen inträffar. När man är kär. Svenska kyrkan har ett rum och ett sammanhang för dess viktiga händelser i livet. Här delar vi glädjen när barnet döps, när ett par vigs eller barnen sjunger sommarpsalmer. Här delar vi sorgen av en vän eller anhörig.

Dop

Dopet är en Guds gåva till oss. Det är ett tecken på att vi är älskade av Gud. Gud vill dela vårt liv, vår död och vårt liv efter döden.

Bröllopspar

Bröllop

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Begravning

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med begravning fyller grundläggande behov av trygghet och kontinuitet.