Foto: Magnus Aronson/IKON

Vad bidrar min kyrkoavgift till?

Du bidrar till att många människor, i alla åldrar, kan delta i Töreboda pastorats gudstjänster, mötesplatser och musikevenemang. Du stödjer även pastoratets sociala arbete samt Svenska kyrkans internationella hjälparbete.

DU BIDRAR TILL...

 • att församlingen kan fira gudstjänst varje vecka vilket hjälper många att tolka livet och ger kraft att orka med vardagen.
 • att människor kan stöd och hjälp när livet känns tungt eller krisar.
 • ett rikt musikliv med en rad barn- och vuxenkörer. 
 • att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. I församlingen finns barngrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper, läxhjälp och arbete ihop med skolorna.
 • att kyrkorna underhålls och till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter.
 • att människor i Sverige, så väl som ute i världen ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök.
 • att Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) kan finnas för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats
 • att Act Svenska kyrkan med sitt internationella hjälparbete kan hjälpa utsatta människor på plats, till exempel i svält- och naturkatastrofer och krigsområden.

Tack för att du är med och bidrar!

SOM MEDLEM HAR DU RÄTT ATT...

 • få en kyrklig vigsel.
 • få en kyrklig begravning.
 • rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år och kunna bli vald om du har fyllt 18 år.

Mötesplatser och grupper

I pastoratet möts varje vecka många barn, ungdomar och vuxna för att prata, fika eller ha någon aktivitet tillsammans.

Kyrkans sociala arbete

Kyrkan finns för dig även när livet känns svårt. Här erbjuds bland annat samtal, själavård och läxhjälp.

Körer och musik

Att sjunga och spela tillsammans ger energi och livsglädje. I Töreboda pastorat finns ett rikt musikliv. Kom med!

Gudstjänst

Gud välkomnar alla till gudstjänst. Vi får komma som vi är, med våra egna rörelser och uttryck. En gudstjänst är öppen för alla.