Församlingsråd i Fredsbergs-Bäcks församling

Mandatperioden 2022-2025.

Församlingsrådet i Fredsberg-Bäcks församling:

Ordinarie ledamöter:

Maria Jakobsdotter Lahrin, ordförande

Hans Gustafsson
Lennart Eriksson
Ulla Henningsson
Marie-Louise Jonasson
Kristina Bäck
Lennart Holmqvist
Gun-Britt Holm Eriksson
Anton Bäck
Elisabeth Palmstierna

Ersättare:

Maria Nilsson
Erland von Hofsten
Anders Johansson