Mötesplatser och grupper

I pastoratet möts varje vecka många barn, ungdomar och vuxna för att prata, fika eller ha någon aktivitet tillsammans.

Barnhänder

Barn • Ungdom • Familj

Barn och ungdomar har en självklar plats i kyrkan. De får på sina villkor upptäcka livet med Gud genom gudstjänst, musik och grupper.

Mötesplatser för vuxna

Att träffas, äta gott och ha det trevligt tillsammans behöver de flesta. Här finns flera olika mötesplatser.

Gudstjänst

Gud välkomnar alla till gudstjänst. Vi får komma som vi är, med våra egna rörelser och uttryck. En gudstjänst är öppen för alla.

Körer och musik

Att sjunga och spela tillsammans ger energi och livsglädje. I Töreboda pastorat finns ett rikt musikliv. Kom med!

Fikabröd i förgrunden och flera personer som sitter och fikar i bakgrunden.

Café Träffpunkt

Fika och umgås i Töreboda och Hova.

En grupp människor vandrar längs en skogsstig.

Pilgrimsvandra

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Du kan gå själv eller tillsammans med andra.