Foto: Jane Bäckman

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete, numera "Act Svenska kyrkan", är en del av världens största gemenskap – den världsvida kyrkan och finns nästan överallt.

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen.
Överallt arbetar människor för att påverka och förändra sina liv.

Gåvor från enskilda viktiga
Act Svenska kyrkan arbetar för mat och vatten åt alla, landsbygdsutveckling, stöd till kyrkor så att de kan fungera i sina samhällen, mikrolån och sparande liksom försoning och religionsdialog. Men också rättvis handel, katastrofinsatser, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Arbetet finansieras till stor del av pengar som samlas in i Sverige. Gåvor från församlingar, enskilda givare och föreningar bär mycket av arbetet för en rättvisare värld. Anslag från Sida och EU är en annan viktig intäkt.

Svenska kyrkans församlingar är basen i det internationella arbetet. De informerar, utbildar och samlar in pengar, till exempel genom kollekter, basarer och aktiviteter på stan.
 
Orättvisorna måste bort
Bistånd är viktigt, men löser inte alla problem. Orättvisor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt måste bort. Samtidigt som alla ska kunna försörja sig nu, måste jordens resurser räcka till kommande generationer.
 
Act Svenska kyrkan stöder lokala kyrkor och organisationer i Europa, Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern genom samarbete i internationella kyrkliga nätverk. Det är ett effektivt sätt att arbeta för en bestående förändring.

ACT-alliansen, som Svenska kyrkan är en del av, finns över hela världen.

På kyrkokansliet i Uppsala planeras insamling, folkbildning och påverkansarbete. Där beslutas vilka projekt runtom i världen som ska stödjas ekonomiskt eller personellt av Act Svenska kyrkan.

Här hittar du mer information om Act Svenska kyrkan 

Internationella gruppen i Töreboda pastorat:
De internationella ombuden är valda för respektive församling.

Marianne Ljungström och Helena Granath (SKUT-ombud), Töreboda församling

Kristina Öh Jansson och Eva Birkstam, Hova-Älgarås församling

Annelie Markebro, Jane Bäckman (SKUT-ombud), Livia Dagobert och Jan Insulander (SKUT-ombud), Fägre församling

Maria Lahrin, Fredsberg-Bäcks församling

Tillsammans försöker de skapa gemensamma aktiviteter för att samla in pengar och därigenom hjälpa till med det internationella arbetet.

Ge växtkraft och en tryggare framtid

Klimatförändringar hotar miljoner människors tillgång till mat. Men med tåliga grödor och utbildning kan tillgången till mat byggas upp igen. I Gåvoshoppen hittar du gåvor som verkligen betyder något.

Beställ här