Foto: Emma Larsson/IKON

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet dit du är välkommen att i lugn och ro tänka dina egna tankar och kanske be en bön.

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också att anmäla att man önskar bli medlem.

Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete både här i Töreboda pastorat och runt om i världen. Kyrkan är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till församlingen som den allra största delen av avgiften går.

Händer som räcks upp.

Jag vill bli medlem!

Här hittar du olika sätt att bli medlem i Svenska kyrkan.

Vad bidrar min kyrkoavgift till?

Du bidrar till att många människor, i alla åldrar, kan delta i Töreboda pastorats gudstjänster, mötesplatser och musikevenemang. Du stödjer även pastoratets sociala arbete samt Svenska kyrkans internationella hjälparbete.

Medlemskap på egna villkor

I Svenska kyrkan finns sju miljoner medlemmar och drygt 8000 av dem bor i Töreboda pastorat. En del går till kyrkans gudstjänster och mötesplatser varje vecka, medan andra kommer då och då. Det är helt ok. Att vara med i Svenska kyrkan är att vara medlem på sina egna villkor.

Medlemsavgift = kyrkoavgift + begravningsavgift

Som medlem betalar du en del av din inkomst i kyrkoavgift. Begravningsavgiften betalar alla. Med kyrkoavgiften, som finansierar församlingsverksamheten, stöder du Svenska kyrkans arbete för kristen tro, människovärde och livskvalitet. 

Medlem genom dopet

 • Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
 • Om du lämnat Svenska kyrkan är du alltid välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
 • Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte, men pastoratet erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
 • Pastoratet erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt.

Barnet som medlem

 • Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlemmar i Svenska kyrkan.
 • Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om hen inte är döpt. Barn över tolv år ska själv ge sitt samtycke.

Utträde

Utträde görs på pappersblankett. Skicka till pastorssexpeditionen: Töreboda pastorat, Box 103, 545 23 Töreboda.

Det går inte att göra via inskannade blanketter eller Bank-ID.

Att tänka på vid utträdet:

 • Berätta för nära och kära att du utträtt så de inte förväntar sig att kunna begrava dig kyrkligt när den dagen kommer. Ditt ställningstagande ska respekteras.
 • Du behöver inte längre betala kyrkoavgift, men avgiften till begravningsverksamheten fortsätter du betala.
 • Du har inte längre rätt till att rösta i kyrkovalet som hålls i hela Svenska kyrkan var fjärde år.
 • Du har inte längre rätt att gifta dig kyrkligt, om inte din partner är medlem i Svenska kyrkan.
 • Du är alltid välkommen tillbaka.