Foto: Alex & Martin/IKON

Du behövs!

Det finns många olika möjligheter att bidra med sin tid och engagemang i församlingen. Vill du engagera dig – kontakta pastorsexpeditionen eller någon av de anställda.

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen och tillsammans kan vi göra mera.

"Jag vill vara med i kyrkan men vet inte riktigt på vilket sätt. Hur ska jag göra?"

Du kan vara med i kyrkan på grund av en längtan att gå i gudstjänst eller delta på annat sätt, men du kanske också vill vara med för att du är intresserad av att bidra med din tid och kunskap.

Det behövs människor med olika intressen, allt från ledare i barngrupperna till gudstjänstplanering eller beslutsfattande.

Mycket av arbetet i församlingarna görs av ideella medarbetare tillsammans med de anställda. Utan ideella insatser skulle mycket av det som händer i våra församlingar inte bli gjort. Ta kontakt med någon i pastoratet och hör vilken insats som behövs och passar dig.

 Exempel på ideellt arbete i Töreboda pastorat:

  • Ledare till barn- och ungdomsgrupperna
  • Körsångare
  • Kyrkvärd/gudstjänstvärd – hjälp till vid gudstjänst med att till exempel hälsa välkommen, dela ut psalmböcker, läsa texter m.m.
  • Gudtjänstgrupper – hjälp till att planera gudstjänsterna
  • Syföreningar
  • Det internationella arbete – för en rättvisare värld
  • Vid något av språkcaféerna eller någon annan mötesplast för nyanlända

Ideellt forum är ett nätverk inom Svenska kyrkan där Skara stift är en av huvudmännen. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.

Pastoratets anställda som legofigurer

Anställda

Här hittar du telefonnummer och e-post till pastoratets anställda.