Foto: Martin Runeborg/IKON

Begravningsavgift

Information om begravningsavgift. Från och med 2016 är begravningsavgiften samma i hela Sverige, där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsavgiften.

Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

I januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgiftssats för alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst och oavsett om man är medlem eller inte i Svenska kyrkan. Det har riksdagen beslutat. Avgiftssatsen fastställs i november varje år av Kammarkollegiet. 

Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, dvs för att hålla och sköta begravningsplatser m.m.

Det här ingår för alla oavsett tillhörighet:

 • Bisättningslokal (lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)
 • Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)
 • Lån av bårtäcke
 • Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund
 • Kremering

Det här ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan: 

 • Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell
  (detsamma gäller om man väljer att ha begravning i annan församling än hemförsamling
 • Bärare vid önskemål om jordbegravning

Bekostas alltid av dödsboet: 

 • Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
 • Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
 • Annan kistdekoration än bårtäcke
 • Extra musik, förutom psalmer, orgel- och pianomusik
 • Minnesstund
 • Annonsering
 • Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
 • Gravvård (gravsten, kors)

Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravingsombud