Foto: Rickard Taubner

Dop

Dopet är en Guds gåva till oss. Det är ett tecken på att vi är älskade av Gud. Gud vill dela vårt liv, vår död och vårt liv efter döden.

Med dopet hör man hemma i den gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus. Man välkomnas in i Svenska kyrkan och den lokala församlingen.

Dop som tonåring eller vuxen

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är en förutsättning för medlemskap i Svenska kyrkan.

Att döpa sitt barn

Att få barn väcker starka känslor. Lycka, tacksamhet och glädje blandas ofta med oro och rädsla. Räcker jag till för att älska barnet och leda det genom livet? För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. I dopet får vi dela glädjen över det nya liv som Gud har skapat och över det förtroende vi fått. När ett barn döps ber vi att Gud ska vara nära barnet och skydda det.

Jag vill att mitt barn ska döpas, hur gör jag?

Kontakta pastorsexpeditionen i Töreboda och boka tid för dop, se nedan. Det går också bra att ha dopet i en annan församling än din hemförsamling. Då kontaktar du den församling där dopet ska äga rum.

Dopet kostar inget

Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans.

DOPKAFFE

I samband med dopet finns möjlighet att kostnadsfritt låna någon av församlingshemmen för dopkaffe. Boka på pastorsexpeditionen i samband med dopbokningen.

Fortsatt kontakt

Efter dopet vill kyrkan gärna fortsätta kontakten med barn och föräldrar. Här på hemsidan finns information om olika mötesplatser.

För mer information om dopet, kontakta någon av pastoratets präster.

Läs mer om dop på Svenska kyrkans nationella dopsajt.

Jag vill boka/ veta mer dop Kontakta oss gärna. Fyll i formuläret om du vill boka, eller vill veta mer om dop, så kontaktar vi dig.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till anställda, kyrkoråd, pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen.

Musik vid gudstjänster, dop, bröllop och begravningar

Eftersom kyrkans lokaler är offentliga finns vissa begränsningar vad gäller musikuppspelning.