En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Dopet är en högtid full av glädje. Att döpas i Svenska kyrkan är en helig handling där du blir en del av en världsvid kristen gemenskap och Sveriges största medlemsburna organisation.

Med dopet hör man hemma i den gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus. Man välkomnas in i Svenska kyrkan och den lokala församlingen.

Dop som barn, tonåring eller vuxen

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är en förutsättning för medlemskap i Svenska kyrkan.

Att döpa sitt barn

Att få barn väcker starka känslor. Lycka, tacksamhet och glädje blandas ofta med oro och rädsla. Räcker jag till för att älska barnet och leda det genom livet? För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. I dopet får vi dela glädjen över det nya liv som Gud har skapat och över det förtroende vi fått. När ett barn döps ber vi att Gud ska vara nära barnet och skydda det.

Jag vill boka dop, hur gör jag?

Kontakta pastorsexpeditionen i Töreboda och boka tid för dop, se nedan. Det går också bra att ha dopet i ett annat pastorat än Töreboda pastorat. Då kontaktar du det pastorat där dopet ska äga rum.

Efter att dopet är bokat kommer den präst som tjänstgör ta kontakt för ett dopsamtal där ni går igenom hur dopet ska gå till.

Två-åring i dopdräkt.
Pastoratet har dopdräkter även för större barn. Här en tvååring. Foto: Hanna Hummelbo

Dopkalas

I samband med dopet finns möjlighet att kostnadsfritt låna någon av församlingshemmen för dopkalas. Boka på pastorsexpeditionen i samband med dopbokningen. Ni väljer själva om det ska vara ett litet eller stort, eller om ni inte vill har något kalas alls.

Fortsatt kontakt

Efter dopet vill kyrkan gärna fortsätta kontakten med den döpte, och dess föräldrar om den döpte är omyndig. Här på hemsidan finns information om olika mötesplatser.

För mer information om dopet, kontakta någon av pastoratets präster.

Läs mer om dop på Svenska kyrkans nationella dopsajt.

Frågor & svar om dopet

Vid vilken ålder är det lämpligt att döpa ett barn?

Det går alltid bra att döpas, oavsett ålder.

De flesta som döps är mellan tre och fem månader gamla, men om föräldrarna vill att barnet ska döpas tidigare eller senare går det naturligtvis bra. 

Vad är skillnaden mellan dop och namngivning?

Dopet är en inbjudan att bli kristen och leva i en relation till Gud. Det är en gemenskap som omfattar alla döpta och är medlemsgrundande till Svenska kyrkan och din lokala församling. Du blir också medlem i den världsvida kristna kyrkan. 

Ett vanligt missförstånd är att man genom dopet får sitt namn, men så är det alltså inte. Namnet får barnet när vårdnadshavarna anmäler namnet till Skatteverket.

Vad händer om barnet börjar gråta?

Ingen panik. Dopet är barnens högtidsfest, och prästen är van vid gråtande barn. Det går bra att ta en kort paus för att trösta och lugna barnet om man vill.

Måste vi ha dopet i kyrkan?

Oftast är dopet i kyrkan, men det finns normalt inget hinder för att låta döpa sitt barn hemma i vardagsrummet, i trädgården under ett blommande äppelträd eller i en vacker skogsglänta. Det är bra att diskutera alternativen med sin doppräst.

Får vi välja egna dikter eller sånger till dopet?

Ja, egna dikter och sånger går jättebra att ha. Det finns en ordning för vad dopgudstjänsten ska innehålla, men det finns utrymme för personliga tillägg. Prata med dopprästen kring vilka dikter och sånger som ni vill ha, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

På Spotify har Svenska kyrkan satt ihop en spellista med förslag.

Hur går dopet till?

Ett dop kan se ut på många sätt och platsen väljer du själv. Själva dopgudstjänsten är lika för alla, men tillsammans med prästen kan man välja olika psalmer, sånger, musik, texter och annat som gör att dopet blir mer personligt och inbjudande. Dop brukar ta ungefär 30 minuter, om det inte ingår i en vanlig gudstjänst – då tar det längre tid.

Måste barnet ha särskilda kläder vid dopet?

Nej, det behövs inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop, men det är föräldrarna som bestämmer. Det vita symboliserar renheten och storleken på dopklänningen att barnet kan växa i tro.

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting.
Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår, samt en lokal för eventuellt dopkaffe efteråt. 

Pastorsexpeditionen i Töreboda

Svenska kyrkan i Töreboda pastorat

Besöksadress: Töreboda församlingshem, Klockaregatan 2, Töreboda
Postadress: Töreboda pastorat, Box 103, 545 23 Töreboda
Telefonväxel: 0506-185 00
Epost: toreboda.pastorat@svenskakyrkan.se

Ord. öppettider:
Måndag 9.00-12.00
Onsdag 13.00-15.00 
Torsdag 9.00-12.00

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till anställda, kyrkoråd, pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen.

Musik vid gudstjänster, dop, bröllop och begravningar

Eftersom kyrkans lokaler är offentliga finns vissa begränsningar vad gäller musikuppspelning.