Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Nuvarande kyrkoråd är valda för 2022-2025.

Kyrkorådet i Töreboda pastorat för mandatperioden 2022-2025:

Ordinarie ledamöter:

Anders Benjaminsson, ordförande
anders.benjaminsson@gmail.com

Elisabeth Insulander, 1 vice ordf 
Ann-Charlott Karlsson, 2 vice ordf
Jane Bäckman
Ulla Henningsson
Kristina Öh Jansson
Marianne Ljungström
Maria Nilsson
Jouni Saari
Roger Wiking

Ersättare:

Berit Bergman
Christian Bäck
Leif Börjesson
Klas Evertsson
Jan Insulander
Uno Johansson
Sven Olsson
Louise Ridelberg
Inga Thorén

Om kyrkorådet

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är pastoratets styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Det består av tio ordinarie ledamöter och tio ersättare. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om livet i pastoratet och att ansvara för att kyrkans grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna pastoratets förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och pastoratets egendom.

Kyrkorådet har ett arbetsutskott.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på församlingsexpeditionen och i listan nedan.