Bröllopspar
Foto: Mganus Aronsson/IKON

Bröllop

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. I den goda realtionen hittar vi hem till oss själva, varandra och Gud. Vi utvecklar våra förmågor och låter vår partner växa. Vi jämkar samman, ser och bekräftar utan att försöka göra om den andra.

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Stor fest eller enkel högtid

Ofta planeras bröllopet långt i förväg. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren, två vittnen och en hindersprövning för att vigseln ska bli juridiskt giltig. 

Vigsel i kyrkan

En kyrklig vigsel sker ofta i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och är den som fattar beslut i de olika momenten. Boka tid för vigseln i god tid, särskilt om ni vill ha den i en populär kyrka. 

Hindersprövning

Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Läs mer om vigsel på Svenska kyrkans nationella web.

Boka vigsel via pastorsexpeditionen, se nedan.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till anställda, kyrkoråd, pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen.

Musik vid gudstjänster, dop, bröllop och begravningar

Eftersom kyrkans lokaler är offentliga finns vissa begränsningar vad gäller musikuppspelning.