En grupp människor vandrar längs en skogsstig.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandra

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Du kan gå själv eller tillsammans med andra.

Pilgrimsvandring är ett sätt att få kontakt med naturen, ta in det friska och det vackra, det som ger liv. Den lugna vandringtakten hjälper oss varva ner och öppna upp för den inre vandringen. När vi pilgrimsvandrar får vi tid att bara vara, komma ner i varv, tänka tankar lite längre än i vardagen.

I Töreboda pastorat finns en ideell pilgrimsgrupp som planerar och arrangerar pilgrimsvandringar i närområdet. Den har representanter från alla fyra församlingar.

 

Pilgrimens sju nyckelord.

Den moderne pilgrimens sju nyckelord har formulerats av prästen Hans-Erik Lindström.

Här finns mer information om pilgrimsleder och vandringar.

Ett led människor går på en stig bland lövträd.

Vandra i Sverige – gå en pilgrimsvandring

I Sverige finns över 40 pilgrimsleder. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.