Syföreningar

I Töreboda pastorat finns flera syföreningar som träffas, handarbetar och anordnar auktioner.

Ekeskogs kyrkliga syförening
Kontaktperson: Bodil Kindbom, 070-647 87 44

Fägre kyrkliga syförening
Kontaktperson: Maritha Envall, 0506-520 57

Hova-Bjerke kyrkliga syförening
Kontaktperson: Anne-Marie Gustavsson, 070-865 93 52
Facebookgrupp: www.facebook.com/hovabjerke (går att se även om du inte har Facebook själv)

Syringen i Fredsberg
Kontaktperson: Marianne Fransson, 070-300 88 45