Präst vänd mot altaret i Älgarås kyrka.
Foto: Hanna Hummelbo

Gudstjänstformer

Här hittar du korta beskrivningar av olika gudstjänstformer som oftast används i Töreboda pastorat.

Gudstjänst

Gudstjänsten har en grundstruktur som består av Samling, Ordet, och Sändningen. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

En del gudstjänster har särskilda teman, t ex poet eller pilgrim.

Efter gudstjänsterna brukar det bjudas på kyrkkaffe, antingen i kyrkan eller i närliggande församlingshem.

Mässa

Gudstjänster med en rubrik som innehåller ordet mässa betyder att det firas nattvard. Då till kommer också ”Måltiden” i grundstrukturen. Vi får möjlighet att ta emot Gud genom bröd och vin.

Litet barn ser på bönetrådarna framme i Fredsbergs kyrka. Foto: Hanna Hummelbo

Familjesöndag

Då firas Gudstjänst med små och stora eller Familjegudstjänst. Det är en enkel gudstjänst där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. Ofta är det någon aktivetet i samband med gudstjänsten.

Mässa i Taizéton

En kvällsmässa som firas en onsdagkväll i månaden i Töreboda kyrka och är en kort nattvardsgudstjänst. Den är inspirerad av kommuniteten i Taizé i Frankrike och bönerna där. Karaktäristiskt är de meditativa, enkla sångerna med flera stämmor, korta bibelord lästa på flera språk och en stunds tystnad. Vi sitter framme i koret och kan välja mellan att sitta på golvet eller på stolar. Många levande ljus är tända.

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster

Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster i Svenska kyrkan och kallas förrättningar.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänst innehåller mycket musik och några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. Musikgudstjänster kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång. Musik i sommarkväll, Musik i helgsmål och vissa konserter är också musikgudstjänster.

Helgsmålsbön

Enkel gudstjänst som firas 18.00 på lördagar. I Bäcks kyrka firas dessa regelbundet en gång i månaden. 

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänster firas som en vanlig gudstjänst fast utomhus och oftast sommartid. Då används gärna fina platser runt om i pastoratet, t ex Lanthöjden, Högsåsen och Ymseborg, där man kan njuta av Guds skapelse på nära håll.

Här kan du läsa mer om olika gudstjänstformer.

En fullsatt kyrka

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard.