Båt seglar mot fyr på blåsigt hav.
Foto: pixabay.com

Församlingsinstruktionen

är pastoratets främsta måldokument och förnyas var fjärde år. Nu är det dags igen och här kan du vara med i arbetet med den nya.

Under våren 2024 kommer man arbeta på flera håll för att formulera en ny församlingsinstruktion som ska gälla 2025-2028.

Den nuvarande hittar du här.

Pastoratets arbetsgrupp, som leder arbetet, består av anställda och förtroendevalda:

 • Kyrkoherde Kristina Pettersson
 • Kyrkorådets ordförande Anders Benjaminsson
 • Ledamot Jouni Saari
 • Kurator Mirja Svensson
 • Fritidsledare David Skagerstam
 • Kommunikatör Hanna Hummelbo

Du kan läsa mer om dem här.

 1. Teologisk grundsyn
 2. Omvärldsbeskrivning
 3. Omvärldsanalys
 4. Barnkonsekvensanalys
 5. Pastoralt program
 6. Domkapitlets regler
 7. Utvecklingsområden (fokusområden)

 1. Först kommer arbetet fokuseras på teologisk grundsyn, omvärldsbeskrivning och insamling av material till barnkonsekvensanalysen.
 2. Därefter analyseras materialet och utifrån det kan sedan pastoralt program och utvecklingsområden jobbas fram.

Här på hemsidan kommer information läggas upp löpande och du kommer även ha möjlighet att bidra till arbetet.

Aktuellt i arbetet med FIN (församlingsinstruktionen)

Uppdateras allt eftersom.
Insamling av material till omvärldsbeskrivning och barnkonsekvensanalys.

För att församlingsinstruktionen ska vara relevant i vår tid, i vårt samhälle och i den värld vi nu lever i, så behövs ett brett perspektiv.

Hjälp till genom att bidra med ditt perspektiv, genom att fylla i frågeformuläret nedan.
Du kan tolka som du vill – i din närhet, i samhället eller i världen.
Svaren skickas till pastoratets arbetsgrupp för församlingsinstruktionen.

Du kan vara anonym om du vill.

Lämnar du din e-post kommer den behandlas för att kunna återkoppla till dig. Läs mer i pastoratets integritetspolicy: https://www.svenskakyrkan.se/toreboda/gdpr.

Svaren skickas till pastoratets arbetsgrupp för församlingsinstruktionen.

Stiftets information:

Församlings-instruktion

Församlingsinstruktionen är det främsta mål- och styrdokumentet för pastorat och församlingar. Den är ett resultat av mångas gemensamma arbete och synliggör det lokala sammanhang som pastoratet/församlingen är en del av.

Vägen vidare

”Vägen vidare” är namnet på Skara stifts modell för att utveckla dialogen om vad det är att vara kyrka i vår tid. Här knyts tillsyns- och främjandeuppgiften i Skara stift samman.