Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. (Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Mer information finns på Töreboda kommuns och Gullspångs kommuns hemsida:

Töreboda

Gullspång