Foto: Sven-Erik Falk

Kristen tro och gudstjänst

I kyrkan får du möta Gud på ditt eget sätt – i tystnad, i musiken, i gudstjänst, med ett ljus, bön i aktiv handling, eller genom att bara vara och ta emot.

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas människor till gudstjänst. Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Den ger uttryck för hur Jesus såg den människa som behövde få mod och hopp tillbaka. Hur han öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag.

Kristen gudstjänst

En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer läsning ur Bibeln, tolkning av vad bibelordet betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektion, lovsång till Gud, och bön. Ofta firas också nattvard – att man delar bröd och vin.

Söndagen är den stora gudstjänstdagen, som i kyrkans historia räknas som den första dagen, skapelsen omvandlingen av mörkret till ljus, också dagen då Kristus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt den fortsatta veckan.

Måltiden viktig

Redan tidigt i den kristna historien tog sig berättelsen om Jesus uttryck i att man åt tillsammans. Det var den handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett heligt skeende och inte bara en minnesmåltid. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta. I måltiden blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. I nattvardsmåltiden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om evigt liv är närvarande och vi sänds ut i vardagen med ny kraft. Alla döpta är välkommna att delta i nattvarden.

Gudstjänst varje söndag

I många av Svenska kyrkans församlingar firas gudstjänst varje söndag. Ofta förekommer gudstjänster också andra dagar i veckan. Gudstjänster som firas i Töreboda pastorat hittar du i kalendern nedan eller i veckans predikoturer i Mariestadstidningen.

Öppen för alla

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får du hjälp att tolka ditt liv och möta Gud. Gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovant om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något.