En stötta i trä står bakom en gravsten.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Är din gravsten säker?

En gravsten är tung och kan orsaka olyckor om den välter. Därför arbetar kyrkogårdsförvaltningen för att säkra alla gravstenar.

Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

Kyrkogårdsförvaltningen i Töreboda pastorat kommer göra ett trycktest på samtliga gravstenar. De gravstenar som inte klarar det uppsatta gränsvärdet kommer att säkras med stolpe och band. 

Läs mer här hos Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund: https://skkf.se/cgk/ 

Gravrättsinnehavarens ansvar

Ett brev med mer information kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare som finns registrerade i gravboken. Om man inte får tag på gravrättsinnehavaren kommer en skylt sättas upp vid gravstenen som uppmanar anhöriga att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.

Tveka inte att kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor.

Töreboda kyrkogårdsförvaltning

Tel: 0506-185 80
Öppet: mån 9-12 • ons 13-15 • tors 9-12
Toreboda.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Fredsbergsvägen 2, Töreboda
Öppet för besök efter överenskommelse.

Ansvarar för kyrkogårdar, gravar, gravskötsel m.m. i hela Töreboda pastorat.
Läs mer under kyrkogårdsförvaltningen