Foto: Maria Svensk

Är din gravsten säker?

En gravsten är tung och kan orsaka olyckor om den välter. Därför arbetar kyrkogårdsförvaltningen för att säkra alla gravstenar.

Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram nationella riktlinjer för vilken belastning en gravsten ska klara.

Kyrkogårdsförvaltningen i Töreboda pastorat kommer göra ett trycktest på samtliga gravstenar. De gravstenar som inte klarar det uppsatta gränsvärdet kommer att läggas ned. 

Ett brev med mer information kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare som finns registrerade i gravboken. Om man inte får tag på gravrättsinnehavaren kommer en skylt sättas upp vid gravstenen som uppmanar anhöriga att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.

Tveka inte att kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor.

Kontakt: