Minneslund vid Älgarås kyrka

Gravskick

Man kan välja mellan olika gravskick, till exempel askgrav, kistgrav eller minneslund.

ASKGRAV

Vid en askgravplats gravsätts urnan eller askan på en känd plats och anhöriga får delta vid gravsättningen. Gravarna sköts av kyrkogårdens personal. Som gravrättsinnehavare finns begränsningar för vad man får göra när det gäller gravens utsmyckning. Man får placera en vas och ljuslykta vid respektive gravplats. En kostnad tas ut för den gemensamma gravskötseln.

Minneslund

Minneslund vid Mo kyrka i Moholm. Foto: Jane Bäckman

Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen och någon minnessten får inte resas eftersom platsen ska vara anonym. Till minneslunden hör istället en smyckningsplats där det finns möjlighet att lägga blommor.

URNGRAVPLATS

I en urngrav gravsätts urnan på en känd plats, och fungerar som en traditionell gravplats. Det finns möjlighet till förlängning, men då måste det finnas en gravrättsinnehavare som har ansvar för att graven sköts. Här finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för en eventuell gravsten står säkert förankrad.

KISTGRAVPLATS

En kistgravplats är en gravplats där kistan gravsätts. Liksom för urngrav ansvarar gravrättsinnehavaren för att ta hand om graven, men även här finns möjlighet att teckna ett skötselavtal. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att en eventuell gravsten står säkert förankrad.