Minneslund vid Älgarås kyrka

Gravskick

Gravskick är det sätt som den avlidna gravsätts på. På Töreboda pastorats kyrkogårdar erbjuds olika gravskick.

Alla gravsättningar noteras i gravbok och där platsen inte har kollektiv karaktär ritas de också in i gravkarta. Gravbrev utfärdas till gravrättsinnehavare efter gravsättning av den avlidna. Vid gravsättning i minnes- och askgravlund, utfärdas ett minnesbrev till närmast anhörig.

Vilka gravskick finns?

Följande gravskick finns att välja mellan på de olika kyrkogårdarna. På övriga finns kistgrav och urngrav.

Längre ner följer en förklaring av de olika gravskicken.

Töreboda församling

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Askgravplats
 • Minneslund

 • Kistgrav
 • Urngrav

Fägre församling

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Minneslund
 • Askgravplats

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Minneslund

 • Kistgrav
 • Urngrav

Hova-Älgarås församling

 • Kistgrav
 • Urngrav

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Askgravplats
 • Minneslund

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Askgravplats
 • Minneslund

Fredsberg-Bäcks församling

 • Kistgrav
 • Urngrav

 • Kistgrav
 • Urngrav
 • Askgravplats
 • Minneslund

Olika gravskick

Urngrav

I urngravar finns plats för flera urnor. Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och kan smycka graven med rabatt och sten enligt kyrkogårdens gravplatsföreskrifter. Gravrättsinnehavaren är också den som bestämmer vilka som får gravsättas i graven. Gravrätt under 25 år, vilken därefter kan förnyas.

Kistgrav

En grav med plats för en eller två kistor. Gravsättning sker oftast i samband med begravningsceremoni. Gravrättsinnehavare ansvarar för skötsel och kan smycka graven med rabatt och sten enligt kyrkogårdens gravplatsföreskrifter. Gravrättsinnehavaren är också den som bestämmer vilka som får gravsättas i graven. Gravrätt under 25 år, vilken därefter kan förnyas.

Askgravlund utanför Hova kyrka.
Askgravlund utanför Hova kyrka. Foto: Hanna Hummelbo

Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidna sätts ner anonymt utan närvaro av anhöriga. Där får man inte sätta upp någon enskild gravvård. Snittblommor och gravljus placeras vid gemensamma smyckningsplatser.

Askgravlund

Askgravlunden är ett alternativ till gravsättning i minneslund. Gravsättningen i denna är inte anonym men platsen markeras inte heller. Gravrätt upplåtes inte, men en namnplatta sätts upp för 25 år på avsedd plats. En kostnad tas ut för namnplattan. Snittblommor och gravljus placeras vid en gemensam smyckningsplats.

Askgravplats

Ett alternativ till urngrav är askgravplats i vilken det får plats två urnor. Platsen smyckas med en sten eller platta som vi tillhandahåller. En kostnad tas ut med 7 500 kr för gravsten/platta och skötsel av gemensam plantering. Anhöriga kan smycka graven med snittblommor, vinterdekoration och gravljus. Gravrätt med begränsade villkor under 25 år. Gravrätten går att förnya.

Spridning av aska

Man kan också välja att sprida askan efter den avlidna på annan plats, till havs eller i naturen. Särskilt tillstånd från Länsstyrelsen måste sökas för detta, se Länsstyrelsens hemsida.

Töreboda kyrkogårdsförvaltning

Tel: 0506-185 80
Öppet: mån 9-12 • ons 13-15 • tors 9-12
Toreboda.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Fredsbergsvägen 2, Töreboda
Öppet för besök efter överenskommelse.

Ansvarar för kyrkogårdar, gravar, gravskötsel m.m. i hela Töreboda pastorat.
Läs mer under kyrkogårdsförvaltningen