Foto: Hanna Hummelbo

Barn i gudstjänsten

Barn är självklart välkomna i gudstjänsterna. Om barnen tröttnar på att sitta still så kan de gå runt och titta lite. I en del kyrkor finns en liten lekhörna eller leksakspåsar att låna.

Tips och tricks

  • Sitt gärna långt fram med barnen där det är lättare för de små att se och höra det som sker vid och omkring altaret.
  • Om så behövs – förklara för barnen och varandra vad som sker i gudstjänsten.
  • Sjung med i psalmerna, be och uttala de gemensamma delarna i liturgin (liturgi = allt som görs i gudstjänsten). Barn och vuxna lär sig liturgins moment genom att härma.
  • Känn dig fri att lämna gudstjänsten för en stund om du behöver det, själv eller med ditt barn (toa-besök eller annat).
  • Kom ihåg att det sättet vi tar emot varandra på i kyrkan, ger en bild om hur kyrkan är, hur Gud är och hur vi är mot varandra. Låt särskilt barnen känna att de och alla andra är och hör hemma där.
  • Barns närvaro är en Guds gåva till kyrkan och de påminner oss bland annat om att våra församlingar växer.