Foto: Hanna Hummelbo

Kyrkor

I Töreboda pastorat finns femton kyrkor, utspridda i Töreboda kommun och Hova-området.

Koret i Fredsbergs kyrka i ljusgrått, ljusblått och guld.

Besök en kyrka

Under sommarhalvåret kan du "hemestra" till en av pastoratets 15 kyrkor som ett trevligt utflyktsmål.

Beatebergs kyrka

Beatebergs kyrka är en av Fägre församlings "sommarkyrkor". Sommartid firas musikgudstjänster och skolavslutningar och många vigslar och dop.

Bäcks kyrka

Bäcks kyrka är belägen i Bäck, den minsta socknen i Töreboda kommun. I norra delen av den till stor del skogiga socknen ligger Fredsbergs mosse, i söder Ängels mosse och i väster sjön Ymsen. Bäcks kyrka hör till Fredsberg-Bäcks församling.

Bällefors kyrka

Bällefors kyrka är förmodligen från 1200-talet och var bygdens helgedom ända fram till 1666. Kyrkan hör till Fägre församling.

Ekeskogs kyrka

Kyrkan är en av Fägre församlings två kyrkor som har separat klockstapel. Kyrkan tros vara uppförd under 1200-talets förra hälft eller möjlighet 1100-talets sista årtionden.

Fredsbergs kyrka

Fredsbergs kyrka började uppföras 1814 och invigdes 1821, troligen efter ritningar av överintendent Abraham Niclas Edelcrantz. Kyrkan hör till Fredsberg-Bäcks församling.

Fägre kyrka

Fägre kyrka är förmodligen uppförd under senare delen av 1100-talet eller under början av 1200-talet.

Gårdsjö kyrka

Gårdsjö kapell – redan 1932 började man anlägga en begravningsplats i Gårdsjö.

Halna kyrka

Halna kyrka byggdes 1895 (enligt en intskription i kyrkan är den uppförd 1894-1896) efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Kyrkan tillhör Töreboda församling.

Hjälstad kyrka i hösttid

Hjälstads kyrka

Kyrkan är förmodligen uppförd under 1100-talet, men den runsten som finns utanför kyrkan stammar troligen från 1000-talet. Hjälstads kyrka hör till Fägre församling.

Hova kyrka

Hova kyrka föregicks av en medeltida kyrka på samma plats. En medeltida kyrka, framgrävd på 1970-talet, låg i Fagerlid, söder om tätorten. Kyrkan hör till Hova-Älgarås församling.

Mo kyrka

Mo kyrka började byggas i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet och var då en typisk romansk stenkyrka. Kyrkan hör till Fägre församling.

Sveneby kyrka i hösttid

Sveneby kyrka

Kyrkan, som är av sten, byggdes på 1100-talet. Sveneby kyrka hör till Fägre församling.

Trästena kyrka

Nuvarande kyrkan uppfördes 1854. Den gamla kyrkplatsen är märkt med ett större träkors. Trästena kyrka hör till Fägre församling.

Töreboda kyrka

Kyrkan uppfördes 1868-1870 på den så kallade Börstorps backe. Töreboda kyrka hör till Töreboda församling.

Älgarås kyrka

Älgarås kyrka hör till de mest sevärda kyrkorna i landet, främst för att den är en av de få bevarade medeltida träkyrkorna, men också för den rika interiören. Kyrkan hör till Hova-Älgarås församling.

I Fredsberg-Bäcks församling finns Bäcks och Fredsbergs kyrkor.

I Fägre församling finns Beatebergs, Bällefors, Ekeskogs, Fägre, Hjälstads, Mo, Sveneby och Trästena kyrkor.

I Hova-Älgarås församling finns Gårdsjö, Hova och Älgarås kyrkor. 

I Töreboda församling finns Halna och Töreboda kyrkor.