Foto: Kerstin Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda

Här hittar du information om vilka som är valda till förtroendevalda för mandatperioden 2022-2025 och protokoll från de olika råden.

  • Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastorat där flera församlingar samverkar.
  • Kyrkorådet är pastoratets styrelse.
  • Församlingsråd är församlingens styrelse. I Töreboda pastorat finns fyra församlingsråd, ett i varje församling.

Församlingsinstruktion

Pastoratets vision och mål finns formulerade i en församlingsinstruktion. Det är det grundläggande måldokument som styr verksamheten.

Instruktionen riktar sig till hela pastoratet. De anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar, men alla har vi tillsammans ansvaret för att utföra kyrkans uppgift.

Instruktionen utfärdas av domkapitlet i Skara stift 2018 efter godkännande av kyrkoråd, kyrkofullmäktige och kyrkoherde.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Töreboda pastorat är och vill vara. 

Läs den här (bläddra på webben).

Ladda ner den här. (pdf)

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i ett pastorat. Nuvarande kyrkofullmäktige är valda för 2022-2025.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Nuvarande kyrkoråd är valda för 2022-2025.