Foto: Helena Taubner

Församlingsråd i Töreboda församling

Mandatperioden 2022-2025.

Församlingsrådet i Töreboda församling:

Ordinarie ledamöter:

Marianne Ljungström, ordförande

Helena Granath
Ann-Britt Maxe
Leif Börjesson
Göran Karlsson
Uno Johansson
Sven Olsson
Torbjörn Dahlman
Gunilla Öberg
Sara Torstensson

Ersättare:

Pelle Leijon