Töreboda kyrkas exteriör och kyrkogård
Foto: Hanna Hummelbo

Aktuellt på kyrkogårdarna

  • Under våren 2024 planerar vi att trycktesta gravstenar på kyrkogårdarna i Beateberg, Hjälstad och Halne och efter sommaren Fredsberg. Trycktesterna utförs av extern leverantör Yster Construction AB. Liksom tidigare skickas brev ut efter trycktestrna är genomförda till de gravrättsinnehavare som måste åtgärda osäkra  gravstenar.
  • Våren 2024 planerar vi att beskära samt fälla vissa träd på kyrkogårdarna i Fredsberg, Hjälstad, Trästena och Töreboda.  När träd fällts fräses stubbarna bort och nya träd planteras.
  • Digitala gravkartor kommer införas på alla kyrkogårdar.  
  • Vattnet på kyrkogårdarna sätts på omkring 1 april (beror på väderleken).
  • På kyrkogårdarna i Beateberg, Fredsberg och Mo finns informationstavlor där vi påbörjat att anlägga ängar för att värna om den biologiska mångfalden.
  • Fr om 1 januari 2024 kommer vi enbart erbjuda 1-åriga skötselvatal. Avtalet löper på tills man säger upp avtalet. Faktura skickas ut en gång år. ”Gamla”" femåriga-avtal gäller till tiden löper ut.
  • Taket på Fredsbergs kyrka kommer att repareras med början i april.
  • Taket på Fägre kyrka kommer att rengöras och ev skifferplattor kommer att bytas ut (fr o m vecka 19)

Utskick om gravstenstvätt

Privata företag skickar erbjudanden om gravstenstvätt och andra tjänster, men det kommer inte från Törebodas kyrkogårdsförvaltning.

En stötta i trä står bakom en gravsten.

Är din gravsten säker?

En gravsten är tung och kan orsaka olyckor om den välter. Därför arbetar kyrkogårdsförvaltningen för att säkra alla gravstenar.