Foto: Hanna Hummelbo

Aktuellt på kyrkogårdarna

  • Trycktester med stolpning har under 2022 utförts på Bäcks, Ekeskogs, Mo och Töreboda kyrkogårdar. Under första kvartalet 2023 kommer kyrkogårdsförvaltningen skicka ut brev till de gravrättsinnehavare som behöver åtgärda gravstenar.
  • Under 2023 (vår och höst) kommer trycktester med stolpning utföras på Gårdsjö, Älgarås och Sveneby kyrkogårdar.
  • Fakturor för beställda skötselavtal kommer att skickas ut under första kvartalet 2023.
  • Nedtagning av thuja-häckar pågår på Fägre nya kyrkogård. Kommer att ersättas med annan häck.
    Rengöring av skiffertak på långhus samt omläggning av skiffertaket på tornet i Trästena kommer att påbörjas under 1:a kvartalet.
  • Inför införandet av digitala gravkartor kommer företaget som vi anlitar fotografera alla kyrkogårdar med drönare.  Ev kommer detta att påbörjas under februari eller mars beroende på väderleken.
  • Under de kommande månaderna kommer vi att arbeta med att beskära träd och fälla vissa träd på Bäcks och Mo kyrkogårdar.
  • Vattnet på kyrkogårdarna sätts på i början av april (beror på väderleken).
En stötta i trä står bakom en gravsten.

Är din gravsten säker?

En gravsten är tung och kan orsaka olyckor om den välter. Därför arbetar kyrkogårdsförvaltningen för att säkra alla gravstenar.