Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravrätt och skötsel

Här finns information om gravrätt och skötsel av gravar.

Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på flera olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider. Dödsboet till den avlidne får anmäla till begravningshuvudmannen vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare.

Vård av gravplats

Ytterst ansvarar gravrättsinnehavaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan begravningshuvudmannen, här Töreboda pastorat, besluta att gravrätten är förverkad, alltså att gravrätten går tillbaka till huvudmannen. Kan eller vill gravrättsinnehavaren inte sköta gravplatsen själv, kan denne beställa skötselavtal. Det är då kyrkogårdsförvaltningen som sköter gravplatsen åt gravrättsinnehavaren.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att en eventuell gravsten står säkert förankrad.

Gravskötsel

Pastoratet erbjuder skötsel av gravrabatter och grusytor på gravplatser, samt ljungplantering och gravljus.

Det finns två betalningsalternativ:

  1. Löpande avtal, som gäller tills man säger upp det. Man får då en faktura i januari eller februari för innevarande år.
  2. Engångsavtal, då man gör en enstaka beställning, t ex gravljus med tändning till allhelgonahelgen.

Skötsel
Vår- och sommarplantering ingår.

Vinterdekoration
Som tillägg till skötseln kan du beställa vinterdekoration.

Skötsel av grusyta
Då ingår ogräsrensning och prydnadskrattning.

Ljungplantering

Gravljus
inklusive tändning fredagen innan allhelgona, mors och fars dag.

Jordförbättring
Åtgärd planteringsram.

Taxor för gravskötsel 2024 (pdf).

Töreboda kyrkogårdsförvaltning

Tel: 0506-185 80
Öppet: mån 9-12 • ons 13-15 • tors 9-12
Toreboda.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Besöksadress: Fredsbergsvägen 2, Töreboda
Öppet för besök efter överenskommelse.

Ansvarar för kyrkogårdar, gravar, gravskötsel m.m. i hela Töreboda pastorat.
Läs mer under kyrkogårdsförvaltningen