Tunnor för sopsortering står uppställda på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Miljöarbete på kyrkogårdarna

I Töreboda pastorat strävar vi efter att ta hand om våra kyrkogårdar så klimatvänligt som möjligt. Vi har också påbörjat arbetet med att aktivt med att bidra till den biologiska mångfalden och det gröna kulturarvet.

Detta gör vi

Här listas flera av de saker vi gör nu och som vi kommer att påbörja:

 • Det mesta ogräset rensas för hand eller bekämpas med ättika.
 • Helt komposterbara granristäckare används som vinterdekorationer på skötselgravarna.
 • Växter väljs ofta med hänsyn till vad som tilltalar fjärilar och insekter.
 • Under hösten kommer vi att påbörja arbetet med att upprätta en trädvårdsplan. Planen kan komma att göra att vi måste plantera nya träd för att föryngra och öka artrikedomen i vårt bestånd.
 • Perenner klipps i möjligaste mån ner till våren, dels för att näringen i växterna ska få återgå till jorden och maskarna, samt öka mullhalten men också för att de utgör hem för spindlar och insekter under vintern.
 • Många av våra maskiner/redskap och fordon är eldrivna. De fordon och maskiner som går på diesel tankas med HVO, ett fossilfritt dieselalternativ tillverkat av växtoljor. Alla bensindrivna maskiner drivs av alkylatbensin som är ett renare alternativ till vanlig 95-oktanig bensin.

Detta är ett ständigt pågående arbete. Vi följer utvecklingen av klimatvänliga skötselmetoder och prövar, ändrar och uppdaterar vårt arbete att vårda och värna vår miljö. 

Din insats är viktig

Vi är många som önskar att handla på ett omdömesgillt och miljövänligt sätt. Här är några förslag på hur du som besökare kan göra kyrkogårdarna mer miljövänliga:

 • Cykla eller gå gärna till kyrkogården. Har du svårt att gå får du gärna cykla ända fram till gravplatsen.
 • Plantera perenner eller anlägg en blandrabatt med perenner, vårlökar och sommarblommor på graven. Välj sorter som insekterna gillar.
 • Placera ett litet insektshotell i rabatten.
 • Klipp inte ner perenner på hösten utan låt näringen i växterna återgå till jorden. Platta eventuellt till perennerna och göm under granris. Städa till våren.
 • Be att få komposterbar bindning av buketter och papper som emballage runt blommorna, inte plast eller glansfolie.
 • Sortera avfallet väl så blir sopberget mindre och kompostjorden bättre. 
Någon vattnar blommor på en kyrkogård med vattenkanna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen, skapelsen och miljöarbetet

Kyrkogården är inte bara en plats för död och förgängelse utan också för liv i likhet med hela Skapelsen – människorna och djuren, växterna, jorden, vattnet och luften. Naturen är samlad här.

Kanske är naturens egenvärde det största värdet? Om inte annat har den ett speciellt värde för varje enskild person och också ett stort samhälleligt och ekonomiskt värde. Människor som vistas i naturen håller sig friskare och gladare och fungerande ekosystem bidrar i förlängningen med grödor som direkt eller indirekt livnär oss. Naturen är en fantastisk skapelse, tyvärr hårt ansträngd av människans framfart. Vi måste värna och ta om hand om den, leva med den och inte av den.

Kyrkogården ska vara en plats där du kan besöka en bortgången vän eller anhörig, en plats för minnen, sörjande och saknad men också en plats som skänker tröst och hopp och är livgivande. Den ska också vara livgivande för de djur och växter som finns i omgivningarna och på förvaltningen försöker vi ha miljöns bästa för ögonen i skötseln av våra kyrkogårdar.

En äng fylld av vallmo och prästkrage vid ett vitt kapell.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Biologisk mångfald på våra kyrkogårdar

På flera av våra kyrkogårdar lämnas vissa gräspartier oklippta för att skapa ängar med en mångfald av örter som kan erbjuda de viktigaste insekterna föda och livsrum.

På vissa ställen planteras även ängsblommor in i gräsytorna.