Amnehärad-Lyrestads pastorat

Vackert beläget vid Göta kanal, mellan sjöarna Vänern och Skagern

Dina nya valmöjligheter! 

Välkommen till alla våra aktiviteter i höst. Nu äntligen ser vi en återgång till det mer ”normala” och vi får änligen börja träffas igen, och här nedan ser du ett axplock på vad som händer i höst,men vi ber er alla även fortsättningsvis iakta en försiktighet och stanna hemma om ni känner er sjuka och vara noga med handhygienen, vid en del av våra sammankomster har vi även anmälan bara för att vi inte ska bli för många. Om vi alla hjälps åt så kommer vi att lyckas hålla smittan borta.                                               

 

Vi har utgivningsbevis från myndigheteten för press, radio och tv.

  • Databasens namn: https://www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad
  • Tillhandahållare är Amnehärad-Lyrestads pastorat.
  • Ansvarig utgivare är Amnehärad-Lyrestads pastorat.

 

Info gällande vårat gudstjänstfirande

Vår önskan under kommande tre månader är att kunna fira följande gudstjänster i vårt pastorat. Under rådande omständigheter tillsammans med den tid på året som nu väntar oss, så har vi beslutat att förlägga firandet av samtliga våra
gudstjänster i de av våra kyrkor, vilka går att bruka så att vi lever upp till Folkhälsomyndighetens, i skrivandets stund rådande rekommendationer. Vi är väl medvetna om att nu rådande rekommendationer kan komma att ändras under
perioden och som en följd av detta kan vi komma att genomföra förändringar. När vi fattat vårt beslut har vi gjort det utifrån att tänka på din trygghet och säkerhet som gudstjänstfirare, våra förtroendevaldas och personalens trygghet och säkerhet.
Följ gärna vår annonsering i Mariestads-Tidningen och titta gärna in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad. En del av våra gudstjänster kommer att livesändas på Lyrestads församlings Facebooksida.
Charlotte Holmgren, Kyrkoherde Linnéa Johansson, Kyrkorådets ordförand