Medlem i Svenska kyrkan

DU OCH SVENSKA KYRKANS ÖVRIGA 7,2 MILJONER MEDLEMMAR GÖR ALLT DET VI BERÄTTAT OM OCH MYCKET MERA, MÖJLIGT!!!!

Dessutom finns vi där för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Har du tänkt på att du alltid är en del av något större? Alla människor världen över är del i Guds skapelse. Alla har rätt till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning. Därför fortsätter vi enträget med de jourhavande prästerna, härbärgen, soppköken. Därför medverkar Svenska kyrkan i samtal mellan palestinier och israeler och därför agerar vi för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar runt om i världen. Vi stöder projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn. Vi arbetar för att bönder i utvecklingsländer ska ha rimliga arbetsvillkor och rättvist betalt.

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till allt det vi här berättar om och mycket mer. Den största delen av kyrkoavgiften går till din lokala församling. På så sätt bidrar du till att kyrkorummet kan vårdas och bevaras, att kyrkan fortsatt finns som ett andrum i tillvaron. Och att vi kan finnas med som stöd vid olyckor och kriser.

I Svenska kyrkan finns ett rum och ett sammanhang där du kan ställa frågorna. Tillsammans letar vi efter svaren. I församlingen möts vi i gudstjänster och barn-ungom -och föräldragrupper, i barn- och vuxenkörer och kyrkkaffe. i själavårdssamtal, öppna förskolan, i samtalsgrupper och cafékvällar. Din församling är en plats för samtal och eftertanke - men också för gemensam aktivitet och handling, i frågor som är viktiga. Vi är ständigt i rörelse och alla Svenska kyrkans församlingar är unika. Du kommer att bli förvånad.

Varje år finns många av kyrkans dryga sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Kyrkans breda verksamhet når många och som medlem bidrar du till den.

DU ÄR VÄLKOMMEN - DU GÖR DETTA MÖJLIGT!!