Kyrkorådet i Amnehärad-Lyrestad

Pastoratets styrelse

Kyrkorådet -  pastoratets styrelse.

Ledamöterna väljs av pastoratets kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. Kyrkoherden är alltid med som ledamot.

Kyrkonämnden har ersatts av ett kyrkoråd för hela pastoratet.

 

Ordförande: Linnèa  Johansson 070-369 95 95

Vice ordförande: Chatarina Tina Johansson

Ledamöter: Marie-Louise Bergström, Jan Erik Ericksson, Monica Högberg, Göran Sandstedt & Annette Larsson

Ersättare: Carina Gullberg, Annicka Granat, Bengt Arne Svensson & Birgitta Svensson

Kyrkoherde: Charlotte Holmgren.