Kyrkorådet i Amnehärad-Lyrestad

Pastoratets styrelse

Kyrkorådet -  pastoratets styrelse.

Ledamöterna väljs av pastoratets kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. Kyrkoherden är alltid med som ledamot.

Kyrkonämnden har ersatts av ett kyrkoråd för hela pastoratet.

 

Ordförande: Linnèa  Johansson 070-369 95 95

Vice ordförande: Chatarina Tina Johansson

Ledamöter:  Göran Sandstedt , Britt-Louise Hoberg Karlsson, Sandra Gustafsson & Solveig Skoglund.

Ersättare: Annette Larsson, Carina Gullberg & Stig Eklund

Kyrkoherde: Charlotte Holmgren.