Meny

Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen till Amnehärad-Lyrestads kyrkogårdar.

Pastoratet ansvarar för begravningsverksamheten. Vi strävar efter att Du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

I pastoratet finns nio kyrkor varav åtta av dem har tillhörande kyrkogård. På Amnehärads, Hassle, Lyrestad, Sjötorps och Södra Råda kyrkogårdar finns även minneslund. Lyrestads och Sjötorps kyrkogårdar har numera även askgravplatser. En askgravplats ingår i en gemensam plantering där man väljer en natursten för inskription på en namnplatta av brons. Möjlighet finns att använda en egen sten för ändamålet. Möjlighet finns också att placera gravlykta och blomvas på platsen.

Skötselavtal gällande gravar
Kostnader för skötsel går att teckna
från 1-3 år.
Kostnad för ettårsavtal 984 kronor
Möjlighet finns att sätta in medel för framtida skötsel,då ingås ett avräkningsavtal.

Skötselavtalets innehåll
I ettårsavtalet ingår:
vårplantering
sommarplantering
vinterdekoration
vår- och höststädning
Vid önskemål om annat alternativ är vi alltid villiga att hjälpa till. Kontakta gärna vår
kyrkoskrivare Niclas Gustafsson: 0501-27 87 85

Sjötorps askgravplats

Lösa gravstenar på begravningsplatserna
 
Säkerhet för våra medarbetare och besökare är viktigt och därför gör vi regelbundet skyddsronder på våra begravningsplatser.
 

Gravstenar kan vara lösa på olika sätt och därmed olika akuta att åtgärda. Ibland kan en sten vara något lös när man känner på den, men det betyder inte alltid att det finns risk att stenen faller. Om en sten är mycket lös och utgör en akut risk kan vi behöva lägga ner stenen alternativt stötta upp den. Om detta behövs göras meddelas gravrättsinnehavaren omgående.
 

När vi upptäcker att en sten behöver åtgärdas noteras detta och gravrättsinnehavaren meddelas. Kyrkogårdsförvaltningen har tyvärr ingen möjlighet att åta sig arbetet utan man får vända sig till ett stenhuggeri.  

Vi söker gravrättsinnehavare!

Arbetet fortgår med att leta efter gravrättsinnehavare. Om du har en kontaktskylt på din grav vill vi att du tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.
Vänligen, kontakta:
Niclas Gustafsson kyrkoskrivare/handläggare-gravfrågor Lyrestad
 & Amnehärad
Tel.exp. 0501-669 30/0501-27 87 85
niclas.gustafsson@svenskakyrkan.se

Andreas Lindblad, 0501-27 87 87
Tel. exp. 0501-500 02