Kyrkogårdsförvaltning

Vi sköter om kyrkogårdarna, dess drift och underhåll samt ansvarar för begravningsverksamhet för alla som bor i Amnehärad-Lyrestads pastorat, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Information om gravplatser och skötsel

Service och tjänster

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, allt från plantering till tvättning av gravsten och flerårsskötsel samt möjligheten att återanvända gravstenar.

Ett stenhjärta med texten Världens bästa pappa lutar mot en gravsten.

Hitta gravplatsen

Hemsida för att söka bland gravsatta anhöriga och vänner på kyrkogårdar

Allmän information 

När någon dör

Om begravning och gravsättning i Svenska kyrkan Amnehärad-Lyrestads pastorat.

Val av gravplats på kyrkogården

Att mista en anhörig eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Det är inte ovanligt att man känner sig osäker och orolig inför alla frågor som ställs. Vår uppgift är att vara till hjälp.