Dop

Gud låt oss alla mötas,
som dina barn en gång,
hos dig i himlens rike,
det nya livets land.
          Sv psalm 384, vers 1,3,5
 

Du räcker dina händer
i dopet till vårt barn.
O, låt det en gång säga
i tro sitt "ja" till dig.

Ett liv ur dina händer,
en gåva av din nåd,
ett tecken på din kärlek,
tack, Herre, för vårt barn.

»Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.

När, var och hur?
Ni bestämmer själva, när ni väljer att döpa ert barn. Barnet är inte "för litet" eller "för stort" för att döpas. Det går att döpas som vuxen. Varje år är det någon som döper sig inför konfirmationen.

När man får ett barn, brukar man fundera över om man ska döpa barnet och i så fall - När?Var?och Hur?Här kan du få svar på några av frågorna.

Tre händer vatten gjuter prästen över barnets huvud: i Faderns, Sonens och den helige Andes namn blir ditt barn döpt. Du får också höra löftet som Jesus gav: Jag är med er alla dagar till tidens slut.
Ditt barn blir alltså aldrig ensamt. Ditt barn är Guds barn. Du har ett tecken på det - korset som tecknades över ditt barn vid dopet.

Ord räcker inte riktigt till för att beskriva det vi upplever när vi får ta emot ett barn. Barnet är en sådan ofattbar gåva. Dopet är en högtid när vi får säga välkommen till en ny människa. Välkommen till jorden, familj, släkt och vänkrets. Dopet är också ett välkommen till församlingen som gläder sig över ditt barn. Genom dopet kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan.

Vid bokning kontaktar du vår kyrkoskrivare, här finner du kontaktuppgifter.

 • Niclas Gustafsson

  Niclas Gustafsson

  Amnehärad-Lyrestads pastorat

  Administration

  Mer om Niclas Gustafsson

  Kyrkoskrivare. Niclas har hand om bokningar när det gäller dop, vigsel & begravning men även om du behöver hyra våra församlingshem. Är även handläggare gällande skötsel och gravärende på våra kyrkogårdar.